Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání v Devětsilu

Devětsil – prožitek a výchova, z.s. byl založen v roce 2011.

Mezi hlavní cíle činnosti spolku patří:

  • posílit vztah lidí, zejména dětí a dospívajících k přírodě

  • podpořit u lidí, zejména pak u dětí a dospívajících bezprostřední kontakt s přírodou

  • vzdělávat zejména v oblasti trvale udržitelného rozvoje

  • působit v oblasti osvěty a prevence patologických sociálních jevů, zejména u dětí a mládeže

  • podpořit zachování a rozvoj kulturního dědictví

 

Devětsil tyto cíle postupně naplňoval rozvojem několika typů činností:

1. Pořádáním odpoledních vzdělávacích programů pro rodiče s dětmi v oblasti EVVO.

2. Založením lesního klubu a později lesní mateřské školy s uceleným programem EVVO v ŠVP.

3. Založením Lesní“ základní školy (1. stupeň) s uceleným programem EVVO v ŠVP (nejen jako průřezového tématu, ale také jako samostatného předmětu Environmentální výchova) a s každodenním pobytem v přírodě.

4. Organizací volnočasového vzdělávání dětí a dospělých.

5. Organizováním příměstských táborů v přírodě.

Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil


Kostelecká 508, 251 68 Kamenice

tel. 773 776 390, info@skoladevetsil.cz
 

fb-ikona.png

Zápis

      

Dokumenty

   

EVVO