Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání v Devětsilu

Devětsil – prožitek a výchova z.s. byl založen v roce 2011.

Mezi hlavní cíle činnosti spolku patří:

  • posílit vztah lidí, zejména dětí a dospívajících, k přírodě;
  • podpořit u lidí, zejména pak u dětí a dospívajících, bezprostřední kontakt s přírodou;
  • vzdělávat zejména v oblasti trvale udržitelného rozvoje;
  • působit v oblasti osvěty a prevence patologických sociálních jevů, zejména u dětí a mládeže;
  • podpořit zachování a rozvoj kulturního dědictví.


Devětsil tyto cíle postupně naplňoval rozvojem několika typů činností:

1. Pořádáním odpoledních vzdělávacích programů pro rodiče s dětmi v oblasti EVVO.

2. Založením lesního klubu a později lesní mateřské školy s uceleným programem EVVO v ŠVP.

3. Založením „Lesní“ základní školy (1. stupeň) s uceleným programem EVVO v ŠVP (nejen jako průřezového tématu, ale také jako samostatného předmětu Environmentální výchova) a s každodenním pobytem v přírodě.

4. Organizací volnočasového vzdělávání dětí a dospělých.

5. Organizováním příměstských táborů v přírodě.