top of page

Děkujeme všem, kteří podporují nebo podpořili Devětsil.

NPO_banner_barva.jpg

Státní fond životního prostředí Národní plán obnovy: Zajištění ekomobility pro LMŠ a ZŠ Devětsil

 Hlavním cílem projektu je zajištění elektromobilu pro Lesní mateřskou školu a základní školu Devětsil. Dalším cílem je zajištění nabíjecí stanice.

financovano-evropskou-unii.png

ERASMUS+: Rozvoj jazykových kompetencí pedagogického sboru

Cílem projektu je zvýšení jazykové kompetence v anglickém jazyce, pedagogické kompetence související s výukou anglického jazyka (např. CLIL, storytelling) a motivace pedagogů ZŠ. Pedagogové se v rámci projektu účastní kurzů angličtiny a metodologických kurzů pro prvostupňové učitele v anglicky mluvících zemích EU.
Tento projekt je financován Evropskou unií.

EmbeddedImage.jpg

IROP: Vybudování odborných učeben v ZŠ Devětsil je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu "Vybudování odborných učeben v ZŠ Devětsil" je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. V rámci projektu dojde k vybudování a vybavení dvou odborných učeben - učebny cizích jazyků a ICT a polytechnické učebny. Zároveň bude řešena a podpořena bezbariérovost budovy, a to vybudováním bezbariérového WC a bezbariérového přístupu do nové přístavby přímo z venkovního prostranství. Dalším cílem projektu je úprava venkovního prostranství a zeleně.

SFŽP: Kryté učební místo - rozšíření LMŠ Devětsil

Cílem projektu je vybudování krytého učebního místa pro rozvoj podmínek poskytování EVVO v LMŠ Devětsil.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.narodniprogramzp.cz

EmbeddedImage (1).jpg

SFŽP: Rozvoj přírodní zahrady ZŠ Devětsil

Cílem projektu je rozvoj přírodní zahrady při ZŠ Devětsil, kterou žadatel postupně buduje od roku 2015. V rámci projektu májí být v zahradě provedeny terénní úpravy, má být osázena rostlinami s rozvody závlahy, má být umístěn biotopové, vzdělávací a odpočinkové prvky (jezírko s pozorovacím molem, skalka, vrbičková stavba, vyvýšené záhony, kompostér) a nakoupeny stoly s lavicemi a drobné vybavení pro učení se venku a pěstitelství.

www.mzp.cz www.narodniprogramzp.cz

EmbeddedImage (1).jpg

SFŽP: Rozvoj přírodní zahrady ZŠ Devětsil

Cílem projektu je pořízení hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí pro LMŠ Devětsil. Dále je záměrem vysázet ovocnou alej, solitérní listnaté stromy, keře a drobné rostliny. Zázemí LMŠ má být obohaceno o vrbičkovou stavbu, pec na chleba, vyvýšené záhony a venkovní tabuli. Má být nakoupeno pěstitelské vybavení, včelařské vybavení a badatelské pomůcky.

www.mzp.cz www.narodniprogramzp.cz

EmbeddedImage (1).jpg
logo_100.jpg

Středočeský kraj: Rozšíření kapacity střediska EVVO Devětsil - pořízení venkovní učebny

Devětsil - prožitek a výchova v přírodě

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

bottom of page