kořeny a křídla dětem

 

"Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista."

 

Albert Einstein

Novinky

Zápisy se blíží

08.03.2019 18:51
Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 8. dubna a v pátek 12. dubna 2019. Přijímáme žáky...

Máme otevřeno

09.10.2018 12:53
Zajímá vás, jak to u nás ve škole chodí a uvažujete o zápisu svého dítěte k nám do školy? Pojďme se...

Zápis se blíží

05.03.2017 18:25
Zápis proběhne 26.4.2018. Podrobnosti zde.

VZDĚLÁVACÍ program

Školní vzdělávací program ZŠ Devětsil s názvem „Kořeny a křídla“ je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a inspiruje se řadou domácích i zahraničních vzdělávacích konceptů. Ve školním roce 2015/2016 škola prošla úspěšně hodnocením České školní inspekce (inspekční zpráva).

Třídu tvoří malá skupina dětí, kde je prostor pro individualitu a spolupráci. Třídy jsou smíšené (spojení dvou ročníků do třídy).

Pedagogové jsou v roli průvodců dětí na cestě ke spokojenému životu. Kritériem pro jejich výběr jsou zkušenosti, ochota zdokonalovat se a nadšení pro práci s dětmi. Ve školním roce 2018/2019 ve škole působí šest průvodců.

Rozvíjíme osobnost dětí všestranně – po stránce fyzické, emocionální, sociální a kulturní. Výuka často probíhá venku. Využíváme zahrady nebo možností rozmanitého biotopu v sousedství školy (smíšený les s balvany, louky, rybníky a pole). Výuka je doplňována exkurzemi (za chovateli, řemeslníky, na kulturní a přírodovědné akce…). Do výuky příležitostně zapojujeme i rodiny žáků. Škola dbá o jazykovou vybavenost dětí. Kultivuje jejich mateřský jazyk a v nadstandardním rozsahu je tu vyučován anglický jazyk. Jeden z průvodců je rodilým mluvčím angličtiny.

Snažíme se vést děti k sebevyhodnocování. To je doprovázeno zpětnou vazbou pedagoga ve formě slovního hodnocení, které je zaměřeno na činnost nebo na chování, nehodnotí však osoby. Děti si vedou tzv. portfolio  - složku záznamů, které svědčí o individuálním učebním pokroku. Portfolia jsou podkladem pro pravidelné tripartitní hovory (dítě - rodič - pedagog).

Jsme živým společenstvím dětí, pedagogů, rodičů a dalších rodinných příslušníků zapsaných dětí. Usilujeme o navazování a rozvoj dobrých vztahů také v rámci širší kamenické komunity. Některé akce školy obohacují veřejný život celé obce Kamenice.