kořeny a křídla dětem

 

"Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista."

 

Albert Einstein

Novinky

Máme otevřeno

09.10.2018 12:53
Zajímá vás, jak to u nás ve škole chodí a uvažujete o zápisu svého dítěte k nám do školy? Pojďme se...

Zápis se blíží

05.03.2017 18:25
Zápis proběhne 26.4.2018. Podrobnosti zde.

PF 2017

01.01.2017 21:53

VZDĚLÁVACÍ program

Školní vzdělávací program ZŠ Devětsil s názvem „Kořeny a křídla“ je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a inspiruje se řadou domácích i zahraničních vzdělávacích konceptů. Ve školním roce 2015/2016 škola prošla úspěšně hodnocením České školní inspekce (inspekční zpráva).

Třídu tvoří skupina 12-16 dětí, kde je prostor pro individualitu a spolupráci. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 10 žáků 1. a 2. ročníku ve smíšené třídě prvního stupně.

Pedagogové jsou v roli průvodců dětí na cestě ke spokojenému životu. Kritériem pro jejich výběr jsou zkušenosti, ochota zdokonalovat se a nadšení pro práci s dětmi. Ve školním roce 2016/2017 ve škole působí čtyři průvodci.

Rozvíjíme osobnost dětí všestranně – po stránce fyzické, emocionální, sociální a kulturní. Výuka často probíhá venku. Využíváme zahrady nebo možností rozmanitého biotopu v sousedství školy (smíšený les s balvany, louky, rybníky a pole). Výuka je doplňována exkurzemi (za chovateli, řemeslníky, na kulturní a přírodovědné akce…). Do výuky příležitostně zapojujeme i rodiny žáků. Škola dbá o jazykovou vybavenost dětí. Kultivuje jejich mateřský jazyk a od první třídy je v ní vyučován anglický jazyk rodilým mluvčím.

Snažíme se vést děti k sebevyhodnocování. To je doprovázeno zpětnou vazbou pedagoga ve formě slovního hodnocení, které je zaměřeno na činnost nebo na chování, nehodnotí však osoby. Pedagog spolu s dítětem vytváří v průběhu roku tzv. portfolio  - složku záznamů o dítěti, které svědčí o jeho dovednostech.

Jsme živým společenstvím dětí, pedagogů, rodičů a dalších rodinných příslušníků zapsaných dětí. Usilujeme o navazování a rozvoj dobrých vztahů také v rámci širší kamenické komunity. Některé akce školy obohacují veřejný život celé obce Kamenice.