kořeny a křídla dětem

 

"Učíme se pro život, ne pro školu."

 

latinské přísloví

Novinky

Máme otevřeno

09.10.2018 12:53
Zajímá vás, jak to u nás ve škole chodí a uvažujete o zápisu svého dítěte k nám do školy? Pojďme se...

Zápis se blíží

05.03.2017 18:25
Zápis proběhne 26.4.2018. Podrobnosti zde.

PF 2017

01.01.2017 21:53

Vzdělávací koncepce 

-          škola, kde se děti cítí bezpečně a dobře

-          škola, kde je dětství plnohodnotnou součástí života

-          škola, která podporuje vnitřní motivaci k celoživotnímu učení

-          škola, kde se učí vědomostem i hodnotám

-          škola, kde je prostor pro individualitu i spolupráci

-          škola, kde panuje vzájemný respekt ve vztahu pedagogů, dětí a rodičů

-          škola, kde panuje respekt k přírodě

-          škola, kde děti mají spoluúčast na rozhodování

-          škola, kde se děti učí odpovědnosti

-          škola, kde se učíme chápat svět i sami sebe v souvislostech

-          škola, kde jsou děti v celoročním kontaktu s přírodou

-          škola, kde jsou živé tradice

-          škola, kde je podporován aktivní přístup

-          škola, která děti naučí dobře zvládat rychlé proměny dnešního světa

 

Výchovné a vzdělávací strategie

-          práce ve věkově smíšené skupině, protože je to přirozené a přínosné 

           pro sociální rozvoj dětí

-          zážitková pedagogika, protože zážitek nás formuje víc než teorie

-          práce v tematicky integrovaných blocích, protože svět spolu souvisí

-          projektové vyučování, protože život se skládá z dílčích projektů

-          problémové vyučování, protože umět formulovat problém a otázku je 

           předpoklad pro hledání řešení

-          učení vyučováním, protože se učíme předávat dalším lidem naše

           myšlenky

-          práce s textem, protože se učíme rychle zorientovat v textu, porozumět 

           myšlenkám dalších lidí a vyjadřovat své myšlenky

-          vedení komunitního kruhu, protože chceme cítit sounáležitost a učíme 

           se vyslechnout a být vyslyšeni

-          diskuzní kruhy, protože se chceme naučit tříbit názory

-          exkurzní dny, protože se učíme tam, kde se můžeme naučit nejvíce

-          anglický jazyk s rodilým mluvčím v reálných situacích, protože jednou 

           půjdeme do světa na zkušenou

-          lesní družina, protože příroda nás učí a posiluje

-          sebevyhodnocování, protože chceme poznat sami sebe

-          hledání vnitřní motivace k činnostem, protože tato motivace je trvalejší 

            než vnější