kořeny a křídla dětem

 

"Učíme se pro život, ne pro školu."

 

latinské přísloví

Novinky

Zápisy se blíží

08.03.2019 18:51
Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 8. dubna a v pátek 12. dubna 2019. Přijímáme žáky...

Máme otevřeno

09.10.2018 12:53
Zajímá vás, jak to u nás ve škole chodí a uvažujete o zápisu svého dítěte k nám do školy? Pojďme se...

Zápis se blíží

05.03.2017 18:25
Zápis proběhne 26.4.2018. Podrobnosti zde.

Vzdělávací koncepce 

-          škola, kde se děti cítí bezpečně a dobře

-          škola, kde je dětství plnohodnotnou součástí života

-          škola, která podporuje vnitřní motivaci k celoživotnímu učení

-          škola, kde se učí vědomostem, dovednostem i hodnotám

-          škola, kde je prostor pro individualitu i spolupráci

-          škola, kde panuje vzájemný respekt ve vztahu pedagogů, dětí a rodičů

-          škola, kde panuje respekt k přírodě

-          škola, kde děti mají spoluúčast na rozhodování

-          škola, kde se děti učí odpovědnosti

-          škola, kde se učíme chápat svět i sami sebe v souvislostech

-          škola, kde jsou děti v každodenním kontaktu s přírodou

-          škola, kde jsou živé tradice

-          škola, kde je podporován aktivní přístup

-          škola, která reflektuje rychlé proměny dnešního světa

-          škola, která se zajímá o vědecké výzkumy a důkazy

-          škola, kde průvodci a děti rostou společně 

 

Výchovné a vzdělávací strategie

-          práce ve věkově smíšené skupině, protože je to přirozené a přínosné 

           pro sociální rozvoj dětí

-          vedení komunitního kruhu, protože chceme cítit sounáležitost a učíme 

           se vyslechnout a být vyslyšeni

-          zážitková pedagogika, protože zážitek nás formuje víc než teorie

-          Hejného matematika, protože nás vede k myšlení a baví nás

-          dílny čtení a psaní, protože se učíme orientovat v textu, 

            porozumět myšlenkám dalších lidí, vyjadřovat své myšlenky 

            a třibit si myšlení vůbec

-           badatelsky orientované vyučování, protože položit si otázku, 

            formulovat hypotézu, prověřit ji pokusem a dojít k závěru 

            uspokojí naši zvídavost a náš názor je podložený

-           příroda jako školní učebna, protože příroda nás učí a posiluje

-           exkurzní dny, protože někde se dá něco naučit lépe než ve škole

-           komunikace s rodilým mluvčím angličtiny v reálných situacích,

            protože jednou půjdeme do světa 

-           CLIL, protože výuka angličtiny se dá propojit s výukou jiného

            předmětu    

-           projektové vyučování, protože život se skládá z dílčích projektů

-           práce v tematicky integrovaných blocích, protože svět spolu souvisí

-           prorůstové myšlení, protože učení je proces a chybami se také učíme

-           vrstevnické učení, protože spolužák může být i učitel

-           podpora dětí jako "vlastníků" svého učení, protože odpovědnost 

             je jednou ze základních výzev

-           sebevyhodnocování a průběžná zpětná vazba, protože učení 

            posouvá vpřed

-           slovní hodnocení, protože se z něho dá dozvědět více než z čísla

-           seznámení s cíli, smyslem učení a kritérii úspěchu, protože pak se 

             učíme zaměřeně

-           hledání vnitřní motivace k činnostem, protože tato motivace je trvalejší 

            než vnější

-           školní slavnosti, protože společenství stmelují a reflektují koloběh 

             proměn přírody a tradičních svátků