kořeny a křídla dětem

Novinky

Zápisy se blíží

08.03.2019 18:51
Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 8. dubna a v pátek 12. dubna 2019. Přijímáme žáky...

Máme otevřeno

09.10.2018 12:53
Zajímá vás, jak to u nás ve škole chodí a uvažujete o zápisu svého dítěte k nám do školy? Pojďme se...

Zápis se blíží

05.03.2017 18:25
Zápis proběhne 26.4.2018. Podrobnosti zde.

Pokračujeme v započaté cestě: Představujeme základní školu Devětsil

20.11.2014 13:12

Když jsme na jaře roku 2011 začali snít o Devětsilu jako o společenství, které poskytne prostor pro výchovu a vzdělávání našich dětí, byla základní škola součástí snu. Založili jsme lesní mateřskou školu a dnes vidíme 22 zapsaných spokojených dětí. Děti rostou a my po 4 letech zkušeností rosteme s nimi. Náš sen se uskutečňuje. Pokračujeme s dětmi v započaté cestě.

Je nám ctí představit Základní školu Devětsil, která v září 2015 otevírá v Kamenici svou první třídu. Jsme vděčni za silnou oporu rodičů dětí ve školce, podporu obce Kamenice a také za spolupráci s dalšími zakladateli inovativních forem vzdělávání v rámci hnutí Školy života.

Naše škola je místem, kde se žáci nejen připravují na život, ale žijí už tady a teď.  Chceme být dětem citlivými průvodci na výpravách do světa a vlastního nitra, aby se učily vše potřebné pro spokojený život v dětství i dospělosti. Vzdělávací koncepce školy, na které se podílel její ředitel Mgr. Jakub Karásek, klade důraz na vnitřní motivovanost k celoživotnímu učení, orientaci v hodnotách a informacích, porozumění v souvislostech a respekt ve vztazích k lidem i přírodě. Budujeme školu, která děti učí dobře zvládat rychlé proměny dnešního světa a vede je k aktivnímu přístupu.

Základní škola Devětsil je registrována v rejstříku školských zařízení MŠMT jako soukromá škola malotřídního typu (12-16 žáků ve třídě). Malotřídní koncept nám umožní vytvářet prostor pro individualitu a vzájemnost ve věkově smíšené skupině studentů.  Zastoupení více věkových kategorií ve třídě je přirozené a podle výzkumů přínosné zejména pro sociální rozvoj dětí. Protože předškoláci z Devětsilu zcela nenaplní kapacitu školy, vítáme zájem dalších dětí a jejich rodičů z Kamenice a okolí. Do školy je možné se hlásit průběžně. Jak je naší zvyklostí ve školce, s každým zájemcem jednáme individuálně s dostatkem času na vzájemné seznámení. Vítáme k zápisu předškoláky, ale i současné prvňáky a druháky.

Tak jako ve školce chceme s rodiči dětí táhnout za jeden provaz. Věříme, že spolupráce školy a rodičů je velmi přínosná pro dítě, rodiče i školu. Díky blízkému sousedství bude propojován i život naší školky a školy. Některé akce a oslavy tradičních svátků v roce plánujeme pojmout společně. Škola chce po vzoru naší dobré zkušenosti ze školky vést aktivní obecní život. Protože zážitky děti formují více než teorie, budeme se často s dětmi pohybovat mimo budovu školy. Jen se akční rádius se staršími dětmi zvětší. Už nyní předškoláci s ohledem na koncept školy navštěvují zajímavé akce v okolí Kamenice či v Praze. K této páteční skupině je možno se přidat.

Zázemí školy v Kostelecké ulici leží na klidné komunikaci u autobusové zastávky.  Prochází přestavbou a i zahrada o výměře 1 500 m2 projde úpravami.  V sousedství pozemku je rozmanitý biotop – smíšený les s balvany, rybníky, louky a pole. Tento terén bude využíván v čase výuky a odpolední lesní družiny. Pro všestranný rozvoj dětí budou při školce organizovány i kroužky s návazností na probírané téma.

Základní škola Devětsil plně zajistí vzdělání dětí na prvním stupni. Poté mohou děti dále pokračovat ve studiu na místní obecní škole, s níž už jsme předběžně domluveni na určitých formách spolupráce, nebo v nedalekých základních školách s podobným zaměřením. Možností jsou i pražská osmiletá gymnázia.

Pro další informace a kontakty navštivte naše webové stránky www.skoladevetsil.cz nebo facebook.com/skoladevetsil

Radost a pokoj v adventním čase za tým Devětsilu přeje

Mgr. Veronika Zimmelová

 

Kamenický zpravodaj 12/2014