kořeny a křídla dětem

Novinky

Zápisy se blíží

08.03.2019 18:51
Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 8. dubna a v pátek 12. dubna 2019. Přijímáme žáky...

Máme otevřeno

09.10.2018 12:53
Zajímá vás, jak to u nás ve škole chodí a uvažujete o zápisu svého dítěte k nám do školy? Pojďme se...

Zápis se blíží

05.03.2017 18:25
Zápis proběhne 26.4.2018. Podrobnosti zde.

1+1≠0 aneb spolupráce je lepší než soutěžení

25.09.2015 00:00
V tradiční škole si děti nevybírají a soutěží. Jejich projevy jsou hodnoceny na pořadových škálách a navzájem porovnávány. Dělalo se to tak dřív a dělá se to tak i dnes. Dlouho jsme si neuměli představit, že by to šlo dělat jinak, a tak jsme to stále dokola opakovali. Přitom nemáme mnoho důkazů o tom, že by se tento přístup osvědčoval.

 
Ano, má to jednu zřetelnou výhodu: hodnocení, porovnávání a soutěžení, přináší dobré pocity malému množství, které zrovna vyhrává. Často ale ani to ne, protože i malé děti si uvědomují, že některé své talenty prostě dostaly a nemají na nich nějakou zvláštní zásluhu. Je to dobře zobrazeno v anekdotě o úředních zkouškách pro zvířátka v lese. Komise rozhodla, že pro sjednocení hodnocení budou zvířátka soutěžit v jednotné disciplíně - šplhu na strom. Medvěda to baví, veverka nechápe, proč by v tom měla soutěžit, a želva nepochopila zadání. Takže ještě jedna výhoda – hodnocení a soutěžení je výhodné pro hodnotitele – nemusí si příliš lámat hlavu individualitou hodnocených.
 
Soutěž přináší do škol střet zájmů. Jednotlivci ve skupině jsou zaměřeni na jeden cíl a jejich zájem o úspěch je tak přirozeně ve střetu se zájmy ostatních. Situacemi střetu zájmů se zabývá obor aplikované matematiky nazývaný teorie her. Teorie her popisuje takové situace jako hry, kde hráči dělají tahy a dosahují (nebo nedosahují) zisku. Jeden typ her jsou takzvané hry s nulovým součtem (1+1=0). V těchto hrách je součet zisku všech hráčů nulový, tedy jeden (nebo menšina) vítězí na úkor druhých. Oproti tomu hry s nenulovým součtem přinášejí vyšší než nulový zisk - jinými slovy těží z něj více hráčů nebo všichni hráči.
 
V reálném světě má ale většina situací potenciál her s nenulovým součtem. Lidé ve svých vztazích hledají zisk pro obě strany. Je to prostě praktické. Systém hodnocení a soutěžení vnucují školnímu prostředí tendenci k nulovému součtu. Není to dobrá příprava na život, protože ten od svých „hráčů“ většinou očekává přesně opačné dovednosti.
 
 
Autor: Mgr. František Zimmel