Stravování

Ve školní jídelně - výdejně obědů jsou s péčí podávány obědy od společnosti Bionea. Aktuální jídelní lístek najdete na www.bionea.cz.


Školní družina ve škole

Je v provozu každý školní den od 7:30 do 8:30 a od 14:30 do 16:30. Její program navazuje na výuku a vhodně rozvíjí probíraná témata. Vychovatelé spolupracují s pedagogy tak, aby byly naplňovány cíle školního vzdělávacího programu. Program družiny využívá široké škály způsobů realizace programu (pohybové, hudebně-dramatické, rukodělné, přírodovědné aktivity). Družina často probíhá venku. Využívá zahradu nebo rozmanitý biotop v sousedství školy (smíšený les s balvany, louky, rybníky a pole).